200 triệu USD đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 1

ThienNhien.Net – Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần điện Việt Lào (công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Sông Đà) vừa ký Hợp đồng tín dụng đầu tư cho Dự án thủy điện Xekaman 1, xây dựng tại nước CHDCND Lào.

090114_thuydienxekaman

Tổng mức đầu tư của Dự án Xekaman 1 là 487,17 triệu USD. Tổng giá trị hợp đồng tín dụng đầu tư dài hạn cho Dự án Thủy điện Xekaman 1 được ký lần này là 243,66 triệu (tương đương 50% tổng mức đầu tư dự án), thực hiện theo hình thức tín dụng đồng tài trợ, trong đó, LienVietPostBank trực tiếp tài trợ là 193,66 triệu USD. Thời hạn cho vay là 14 năm.

Dự án thủy điện Xekaman 1 là dự án thủy điện có quy mô lớn nhất do Công ty Cổ phần Điện Việt – Lào làm chủ đầu tư tại Lào. Dự án này nằm trong Hiệp định hợp tác năng lượng giữa hai Chính phủ Việt Nam – Lào, và là một dự án quan trọng, không chỉ về kinh tế, xã hội mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn giữa hai nước.