Oxfam Anh tuyển tư vấn ngắn hạn

Tổ chức Oxfam Anh đang cần tuyển tư vấn viên để tiến hành Đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA) tại tỉnh Lào Cai, dự kiến trong khoảng thời gian tuần 1 –  tuần 2 tháng 6/2012.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 9h00 ngày 31/5/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.