FFF tuyển người làm phim và biên tập

Fact and Fiction Films (FFF) đang tìm kiếm các hỗ trợ viên làm việc cho các dự án truyền thông về cộng đồng. Vị trí này cần những người có nền tảng làm việc với video và các phương tiện truyền thông, yêu thích làm việc với những cộng đồng đa dạng trên khắp Việt Nam.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, reel và những clip đã thực hiện cho chị Phan Hồng Linh theo địa chỉ info@factandfiction.tv

Hạn nộp hồ sơ: không giới hạn

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây