Quảng Ngãi đề nghị loại 6 dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thỏa thuận loại một số dự án thủy điện kém hiệu quả khỏi quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Quảng Ngãi đề nghị Trung ương tiếp tục loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện nhỏ là: Thủy điện Nước Lác (công suất 3,5 MW), Thủy điện Tam Rao (công suất 4,9MW), thủy điện Tầm Linh (công suất 4,5MW), thủy điện Sơn Trà 2 (công suất 12,6MW), thủy điện Sông Tang 1 (công suất 7MW) và thủy điện Sông Tang 2 (công suất 4MW).

Lí do là các dự án này hiệu quả thấp, khó khăn về điện thi công và đấu nối lưới, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, cộng đồng dân cư.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã rà soát, loại khỏi quy hoạch 7 dự án thủy điện không đảm bảo yêu cầu về kinh tế – xã hội, ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường sinh thái và không phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Như vậy, nếu Bộ Công Thương cho tiếp tục loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện nêu trên thì Quảng Ngãi chỉ còn 12 dự án thủy điện với tổng công suất 293,4MW.