Chương trình học bổng tiến sĩ tại Univerity Grants Committee

Chương trình học bổng học tiến sĩ tại Univerity Grants Committee, Hồng Kông năm 2014-2015 cung cấp hơn 200 suất học bổng cho sinh viên:

Thời gian học: 03 năm, tính từ năm học 2014-2015

Thông tin về học bổng:

– Phụ cấp hàng tháng: 240,000 đô la Hồng Kông (khoảng 30,000 đô la Mỹ).

– Chi phí đi lại và phục vụ hội thảo, nghiên cứu: 10,000 đô la Hồng Kông (khoảng 1,300 đô la Mỹ).

Yêu cầu ứng viên:

– Chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, y học, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế;

– Có đủ trình độ ngoại ngữ để học tập;

– Học giỏi, có sức khỏe và đạo đức tốt;

– Ưu tiên những ứng viên có khả năng nghiên cứu, giao tiếp và lãnh đạo.

Thông tin chi tiết về học bổng và cách đăng ký xin xem tại các địa chỉ:

http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Poster2014-15HKPFS.pdf

http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Leaflet2014-15HKPFS.pdf

www.rgc.edu.hk/hkphd

Hoặc địa chỉ email: HKPF@ugc.edu.hk

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 2/12/2013