WVV tuyển Trợ lý dự án

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVV) cần tuyển Trợ lý dự án, làm việc tại Mai Châu, Đà Bắc hoặc Hoà Bình.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 26/7/2022