Khóa tập huấn về thiết kế và quản lý đánh giá tác động

Khóa tập huấn về thiết kế và quản lý đánh giá tác động của MDF sẽ diễn ra từ 11-15/04/2016 tại Hà Nội.

Hạn chót đăng ký: 02/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.