Chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đất đai thấp

ThienNhien.Net – Ngày o1/10, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch sử dụng đất đai và việc xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên đất đai dài hạn tại Việt Nam”.

Ảnh minh họa (Ashui.com)
Ảnh minh họa: Ashui.com

Theo các chuyên gia, những năm qua, chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đất đai ở Việt Nam còn thấp. Quá trình phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng còn nhiều bất cập, chậm được khắc phục; đầu tư dàn trải thiếu sự thống nhất trên quy mô liên vùng, liên tỉnh; chưa xem xét đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, hạ tầng kinh tế-xã hội, dẫn đến lãng phí đất đai và nguồn lực xã hội. Chỉ riêng trong 10 năm qua, cả nước đã có gần gần 350.000ha đất lúa, trong đó có 270.000ha đất trồng lúa nước bị chuyển cho các mục đích sử dụng khác. Nhiều diện tích thuộc đồng bằng là dạng “bờ xôi ruộng mật” đã chuyển sang để phát triển đô thị, khu công nghiệp và các cơ sở phi nông nghiệp khác.

Để khắc phục được tình trạng này đòi hỏi công tác quy hoạch sử dụng đất phải được xây dựng dựa trên tầm nhìn dài hạn, dự báo 2 chiều cả về nhu cầu sử dụng cho các mục đích và những biến động về diện tích, chất lượng nguồn tài nguyên đất do những tác động thiên nhiên và con người gây ra. Theo đó, Việt Nam cần xây dựng chiến lược sử dụng đất lâu dài, trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế từ 15-20 năm, hoặc tầm nhìn xa hơn phải xây dựng và phê duyệt được chiến lược sử dụng đất ở cấp tỉnh và cấp quốc gia, để làm căn cứ cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 10 năm, 5 năm phù hợp với sự phát triển của kinh tế đất nước.