Quảng Nam: Cho thuê rừng trồng sâm Ngọc Linh

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị HĐND tỉnh này xem xét, thông qua đề án và ban hành nghị quyết quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, đề án sẽ góp phần phát huy thế mạnh của rừng, tiềm năng lao động ở địa phương nhằm bảo vệ và phát triển vốn rừng, đồng thời tạo sinh kế cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là bảo tồn nguồn gen gốc sâm Ngọc Linh- loài cây đặc hữu chỉ có tại vùng núi Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My.

Đề án sẽ ưu tiên cho các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang thực hiện khoán bảo vệ rừng có nhu cầu, khả năng đầu tư và có đơn xin đăng ký trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tại các huyện Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang.