ADB tuyển 02 vị trí

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hiện đang tuyển 01 Cán bộ hành chính – tài chính và 01 Trợ lý hành chính – tài chính.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký và hoàn thành hồ sơ online tại đây.

Hạn chót: 18/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Cán bộ hành chính – tài chính; Trợ lý hành chính – tài chính