UNESCO tuyển trợ lý chương trình văn hóa

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đang cần tuyển một trợ lý chương trình văn hóa. Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/08/2009. Thông tin chi tiết xin xem TOR đính kèm.