AVSF tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức AVSF đang tuyển 01 Cán bộ dự án, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email v.nguyen@avsf.org (cc: anh.nlh@avsf.org)

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.