UNDP Việt Nam tuyển cán bộ quản lý chương trình

UNDP Việt Nam hiện đang cần tuyển cán bộ quản lý chương trình làm việc cho chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 02/8/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây