Phê duyệt Chương trình hợp tác giảm phát thải khí nhà kính

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên Hợp Quốc về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng carbon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) – giai đoạn II”.

Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)
Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)

Chương trình này do Chính phủ Na Uy tài trợ ủy thác qua Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) và Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP).

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 30.229.806 USD, trong đó vốn ODA (viện trợ không hoàn lại) 30.229.806 USD do Chính phủ Na Uy tài trợ ủy thác qua UNDP, FAO, UNEP; vốn đối ứng 15,5 tỷ VND (tương đương 697.000 USD) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 6 tỉnh thí điểm: Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Cà Mau tự bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chương trình được thực hiện trong 3 năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan chủ quản.

Chương trình nhằm hỗ trợ ngành lâm nghiệp góp phần đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tới năm 2020 trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện thành công các chiến lược, chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu, lâm nghiệp, tăng trưởng xanh và hướng tới phát triển bền vững.