Sản xuất cá tra bền vững

ThienNhien.Net – Ngành sản xuất và xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, hiện chiếm 30%-34% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Tuy nhiên, việc phát triển nhanh chóng này dẫn đến quan ngại về các tác động tiêu cực đến môi trường và các vấn đề xã hội; đòi hỏi các nhà sản xuất, chế biến, xuất khẩu, quản lý ngành và hoạch định chính sách phải quan tâm cho hướng phát triển bền vững của ngành cá tra.

Với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu cá tra bền vững, thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích kinh tế – xã hội và bằng sự tài trợ của Liên hiệp châu Âu, dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam (Establishing a Sustainable Pangasius Supply Chain in Vietnam – SUPA)” đang được khởi động.

Dự án được xây dựng và thực hiện bởi Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam và Áo (WWF Vietnam và WWF Austria) cùng sự hợp tác từ nhiều tổ chức như AIT Việt Nam, các trường đại học, doanh nghiệp nuôi và chế biến cá tra . Triển khai từ tháng 4/2013, dự án sẽ kết thúc vào tháng 3/2017.