Cần nỗ lực bảo tồn tính đa dạng vùng biển Nam cực

ThienNhien.Net – Trong báo cáo mang tên “Antarctic Ocean Legacy: A Vision for Circumpolar Protection” (Tạm dịch là: Di sản Vùng biển Nam cực – Tầm nhìn hướng tới bảo tồn vùng cực), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã đề xuất thành lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới trải rộng khắp vùng biển Nam cực, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước tăng cường hỗ trợ bảo vệ hệ sinh thái biển đa dạng, độc đáo chỉ có tại đây.

Đa dạng sinh học vùng biển Nam cực (Ảnh: Greenr.ca)

Chiếm khoảng 10% tổng lượng nước biển toàn cầu, hiện biển Nam cực vẫn được coi là một trong số ít những môi trường nguyên vẹn nhất còn sót lại trên Trái đất. Đây là nơi cư trú của gần 10.000 loài khác nhau như chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi… Tuy nhiên, áp lực ngày càng tăng từ ngành đánh bắt cá thương mại và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cũng đang đè nặng lên hệ sinh thái đa dạng nơi đây.

Theo dữ liệu mà báo cáo trên cung cấp, hiện mới chỉ có hơn 40% diện tích biển Nam cực được bảo vệ. Do đó, báo cáo kêu gọi Công ước về Bảo tồn Sinh vật Biển Nam cực (CCAMLR) cần bảo tồn khẩn cấp khu vực này trước khi nó bị tàn phá. Ít nhất cho đến giờ, CCAMLR đã nhất trí sẽ tạo ra một mạng lưới các khu bảo tồn biển quanh Nam cực nội trong vòng hai năm 2012 – 2013.

Để nêu cao hơn nữa tầm quan trọng của công tác bảo tồn quốc tế các vùng biển Nam cực, Bắc cực và biển Sargasso, mới đây, WWF còn tiếp tục công bố một bản đồ kỹ thuật số. Đây được đánh giá là bộ công cụ thực sự hữu hiệu, vừa đem tới cơ hội trải nghiệm, mở mang kiến thức về bức tranh đa dạng sinh học biển trên thế giới, vừa thôi thúc ta chung tay bảo tồn các hệ sinh thái biển độc đáo đang bị đe dọa, trong đó có biển Nam cực.

Liên minh bảo vệ Biển Nam cực (AOA) bao gồm một loạt các tổ chức khác nhau như Quỹ Đại dương Xanh (Blue Marine Foundation), Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace), Chương trình Quốc tế về Tình trạng Đại dương (IPSO), Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Hiệp hội Bảo tồn Cá heo và Cá voi (WDCS)… Mục tiêu chính của liên minh này là nhằm thiết lập một mạng lưới các khu bảo tồn biển và khu dự trữ biển không được đánh bắt ở vùng Nam cực.