Bình Thuận tăng cường kiểm tra, chống xuất lậu khoáng sản

Luật tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cần được đẩy mạnh và thực hiện - Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – Thực hiện Công văn số 8020/BCT- CNNg ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra, chống xuất khẩu lậu khoáng sản. Ngày 26/9/2011, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn chỉ đạo số 4261/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, chống xuất khẩu lậu khoáng sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm: Đẩy mạnh việc kiểm tra và ngăn chặn, xử lý kịp thời việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc vận chuyển và xuất khẩu lậu khoáng sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường vận chuyển, bến bãi, cảng biển tập kết khoáng sản.

Đồng thời, tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh việc đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản theo quy hoạch được duyệt để tiêu thụ các loại khoáng sản khai thác – chế biến trên địa bàn.