5 nước ASEAN thống nhất thiết lập hệ thống giám sát khói bụi chung

ThienNhien.Net – Ngày 17/7, bộ trưởng môi trường 5 nước thành viên ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Brunei, Thái Lan và Singapore nhất trí thông qua việc thành lập Hệ thống Giám sát khói bụi tiểu vùng Đông Nam Á. Ý tưởng xây dựng hệ thống này sẽ được trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN để phê chuẩn trong Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 10 tới.

Cũng trong tuyên bố chung sau cuộc họp ngày hôm qua tại Kuala Lumpur (Malaysia), bộ trưởng môi trường 5 nước ASEAN nói trên thống nhất sẽ chia sẻ bản đồ sử dụng đất đã số hóa và bản đồ khu vực dễ xảy ra cháy rừng, gây nên khói bụi xuyên biên giới trên cơ sở giữa chính phủ nước này với chính phủ nước kia.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Balthasar Kambuya cho biết, nước này không thể công khai bản đồ vùng đất có nhiều than bùn dễ gây cháy rừng vì lý do bí mật kinh doanh nhưng sẽ chia sẻ loại bản đồ này tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Bộ trưởng môi trường 5 nước nói trên công nhận cần phải xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng sớm tốt hơn và chuẩn bị ứng phó với tình huống cháy rừng gây khói bụi xuyên quốc gia tốt hơn. Từ đó, các nước có thể lập tức hành động giảm nhẹ tác động tiêu cực trước khi đám cháy vượt khỏi vòng kiểm soát.

Cuộc họp trên lẽ ra sẽ diễn ra vào tháng 8 tới nhưng vì sự kiện cháy rừng gần đây ở Indonesia gây ô nhiễm không khí đặc biệt tại Singapore nên lịch họp được chuyển gấp sang ngày 17/7.

Singapore đang tìm kiếm một cơ chế cho phép công khai danh tính các công ty gây ra khói bụi làm ô nhiễm không khí.