Cùng tham gia Trại Tranh biện VDC 2013

Trại Tranh Biện 2013 (Vietnam Youth to Debate Camp) – VDC 2013 là trại huấn luyện và thi đấu tranh biện đầu tiên do chương trình Y2D (Vietnam Youth to Debate) thực hiện. Trại Tranh Biện 2013 được tổ chức với mục tiêu:

  • Xây dựng và kết nối mạng lưới của đội ngũ nòng cốt về tranh biện tại ba miền
  • Tiếp tục nỗ lực của Y2D để đưa thực hành về tranh biện và tư duy phản biện trở thành một lựa chọn mới cho người học tại Việt Nam, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Trại Tranh Biện 2013 sẽ diễn ra trong 07 ngày, mọi cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống Việt Nam, đều có thể tham gia bằng cách gửi hồ sơ đăng ký về địa chỉ email: youthtodebate@gmail.com

Hạn nộp đăng ký: trước ngày 14/7/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Ho so Trai Tranh bien 2013