Tây Ninh xóa 4 khu, cụm công nghiệp khó triển khai

ThienNhien.Net – Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa quyết định xóa hai cụm công nghiệp và đề nghị Chính phủ đưa ra khỏi quy hoạch hai khu công nghiệp.

Tỉnh cũng điều chỉnh giảm diện tích một khu công nghiệp và hai cụm công nghiệp với tổng diện tích đất xóa, giảm, đưa ra khỏi quy hoạch là 638ha.

Các khu, cụm công nghiệp được xóa, giảm trong đợt này là khu công nghiệp Bàu Hai Năm (xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) có diện tích 151,37ha; khu công nghiệp Gia Bình, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, có diện tích 191,29ha; cụm công nghiệp Thạnh Tân, xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh diện tích 50,16ha; cụm công nghiệp Tân Hà, xã Tân Hà, huyện Tân Châu diện tích 50ha.

Diện tích khu công nghiệp Thanh Điền, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành được điều chỉnh giảm từ 300ha xuống còn 166ha; cụm công nghiệp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành được điều chỉnh giảm từ 143,9 ha xuống còn 35,78 ha; cụm công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, thị xã Tây Ninh được điều chỉnh từ 100,39ha xuống còn 50ha.

Các khu, cụm công nghiệp được tỉnh xóa, giảm quy mô diện tích đều rơi vào các trường hợp đất quy hoạch là đất trồng lúa, khu dân cư; đất nằm dọc theo quốc lộ, tỉnh lộ, chi phí đền bù cao. Thêm vào đó, các khu, cụm công nghiệp này đều nằm gần các khu công nghiệp lớn khác như khu công nghiệp Phước Đông-Bời Lời, Bourbon-An Hòa… có sẵn quỹ đất sạch, nhưng tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt chưa đến 10%, nên khó có khả năng triển khai.

Như vậy, sau khi rà soát, xóa giảm diện tích, toàn tỉnh Tây Ninh còn lại 7 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.958ha và 9 cụm công nghiệp với tổng diện tích 816,7ha. Các khu, cụm công nghiệp đã thu hút gần 200 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1.200 triệu USD và gần 5.000 tỷ đồng, thu hút gần 100.000 lao động có việc làm.