Sáu tháng, doanh thu từ KKT, KCN đạt gần 38 tỷ USD

ThienNhien.Net – Thông tin từ Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN), chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại các KKT, KCN sáu tháng qua đều tăng khá, theo đó tổng doanh thu đạt gần 38 tỷ USD, tăng 16%.

Ban chỉ đạo cũng cho biết, kim ngạch xuất khẩu các doanh nghiệp đạt 23 tỷ USD, xuất siêu 2,55 tỷ USD, đóng góp 45% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đóng góp NSNN gần 30.000 tỷ đồng, tăng 26%. Tổng số lao động lũy kế đến tháng 6-2013 là hơn 2,1 triệu lao động.

Phối cảnh Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 được xây dựng tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia từ năm 2010, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2013,nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa
Phối cảnh Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 được xây dựng tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia từ năm 2010, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2013,nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

Cũng trong sáu tháng qua, các KKT, KCN đã thu hút thêm 7,9 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm hơn 80% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm của cả nước. Tính lũy kế đến hết tháng 6-2013 các KKT ven biển thu hút 40 tỷ USD, KKT cửa khẩu được 700 triệu USD vốn FDI, trong khi đó, các KCN đã thu hút được 4.665 dự án FDI với tổng vốn 70 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các KKT, KCN đã thu hút hơn 14.992 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay đạt hơn 900 nghìn tỷ đồng với hơn sáu nghìn dự án.

Được biết, cả nước hiện có 15 KKT ven biển với tổng diện tích 698 nghìn ha, 28 KKT cửa khẩu được thành lập tại 21/25 tỉnh biên giới đất liền. Có 289 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 81 nghìn ha.