Bắc Ninh sẽ có 23 cụm công nghiệp

ThienNhien.Net – Đây là mục tiêu nằm trong Quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện chuyển đổi, thu hồi và sát nhập 13 cụm công nghiệp, đồng thời giữ nguyên 22 cụm công nghiệp và quy hoạch mới 2 cụm công nghiệp. Đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 24 cụm công nghiệp với diện tích là 739,438 ha.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, phát triển mới 5 cụm công nghiệp và chuyển đổi 6 cụm công nghiệp sang khu đô thị dịch vụ để đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 23 cụm công nghiệp với diện tích là 828,838ha.

Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh (Ảnh: Chinhphu.vn)
Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh (Ảnh: Chinhphu.vn)

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ từng bước thực hiện việc dừng cấp giấy phép mới các dự án sản xuất nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời ưu tiên doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cuối cùng cho tiêu dùng như sản phẩm tạo hình, sản phẩm cơ khí chế tạo từ nguyên liệu thép, các thành phẩm nguyên liệu từ giấy….

Về giải pháp quản lý hạ tầng cụm công nghiệp, Bắc Ninh sẽ áp dụng hình thức cho các doanh nghiệp làm chủ đầu tư theo tinh thần Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, đồng thời UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Việc Quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm khai thác được lợi thế của tỉnh và gắn kết chặt chẽ các mối liên kết vùng, liên kết tuyến để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, qua đó đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 và thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 2020.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ chú trọng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn theo hướng công nghệ cao, sản phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế, hạn chế các ngành công nghiệp gia công, lắp ráp, các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực nhằm tạo ra chuỗi giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm công nghiệp nội tỉnh.

Từng bước tiến đến hình thành cụm công nghiệp liên kết trên cơ sở lấy doanh nghiệp lớn là hạt nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ là các vệ tinh cung ứng… nhằm khai thác được lợi thế của tỉnh và gắn kết chặt chẽ các mối liên kết vùng, liên kết tuyến để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, qua đó đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 và thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 2020.