1,4 tỷ đồng quản lý, phát triển bền vững rừng ngập mặn

ThienNhien.Net – Ngày 26/6, Bộ NN&PTNT có quyết định phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ xây dựng giải pháp kỹ thuật tổng hợp để quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn phòng hộ ven biển để ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2013.

Mô hình được thực hiện tại hai tỉnh Quảng Ninh và Cà Mau, mỗi tỉnh 1 mô hình/xã, diện tích mô hình tổng hợp 150ha/xã. Nội dung thực hiện của mỗi mô hình bao gồm: Quản lý rừng ngập mặn hiện có, hỗ trợ phát triển sinh kế cho 50 hộ/xã, cải tạo rừng và xây dựng quy chế chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn cho các địa phương.

Thời gian thực hiện mô hình đến hết tháng 12/2013 với tổng kinh phí thực hiện là 1,4 tỷ đồng.