Thành lập Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

ThienNhien.Net – Ngày 19/8, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được biết, Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2006 trên cơ sở trường Cán bộ Thủy văn TP. Hồ Chí Minh và trường Trung học Địa chính Trung ương III.

Đại học Tài nguyên và Môi trường  Tp. Hồ Chí Minh đào tạo các chuyên ngành như khí tượng; thủy văn; tài nguyên nước; môi trường; trắc địa – bản đồ; quản lý đất đai…

Trường có đội ngũ giảng viên gồm: 3 giáo sư, 4 phó giáo sư, 14 tiến sỹ, 6 nghiên cứu sinh, 47 thạc sỹ và 33 người đang học cao học. Tổng số học sinh, sinh viên của trường là  6.000, gồm 5.000 sinh viên hệ chính quy và 1.000 học viên hệ vừa học vừa làm.