Gần 1.600 ha rừng trồng “bốc hơi” !

ThienNhien.Net – Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ban hành kết luận về việc thực hiện trồng rừng theo Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng Chính phủ. Theo đó, hàng ngàn hecta rừng trồng bằng vốn dự án 5 triệu héc-ta rừng ở Đắk Nông giai đoạn 2005-2010 hiện chỉ còn là… đất trống!

Rừng bị phá tại xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức, Đắk Nông
Rừng bị phá tại xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Trong giai đoạn 2005-2010, tỉnh Đắk Nông phải trồng mới và chăm sóc 7.924 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất và cây phân tán. Quá hạn, tổng diện tích rừng trồng được nghiệm thu, quyết toán là 4.768 ha, đạt 60% kế hoạch đề ra với số vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Nhưng khi kiểm tra, rà soát lại hiện trạng, đoàn thanh tra phát hiện trong số 454 ha rừng phòng hộ đã mất 62,2 ha. Trong diện tích rừng trồng 2.167 ha do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, thì có tới 1.223 ha không còn rừng, ước thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng.

Còn 1.665 ha rừng sản xuất trồng trong hai năm 2009-2010 có 127 ha rừng trồng không đạt yêu cầu và 277 ha rừng bị mất…