Nước thấm qua đập còn cao ở thủy điện Sêsan 4

ThienNhien.Net – Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng vừa có thông báo kết quả kiểm tra công trình thủy điện Sêsan 4 (Gia Lai và Kon Tum).

Cụ thể, qua kiểm tra đã phát hiện đập chính và đập tràn có thấm nhiều qua khe nhiệt, mạch ngừng thi công. Qua hai đợt xử lý, lưu lượng thấm đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn tương đối cao. Lưu lượng thấm đo được ứng với mực nước dâng bình thường là 17,5 lít/giây.

Cùng với đó, việc thu gom nước trong hành lang chưa tốt, còn một số vị trí ống thu nước bị rơi, vỡ, nước chảy từ trần hành lang xuống tường. Công tác theo dõi lưu lượng thấm trong hành lang chưa phân tách được lưu lượng thấm qua nền, qua hai vai và từ bề mặt thượng lưu. Mặt khác, thiết bị quan trắc hư hỏng vẫn chiếm tỉ lệ lớn, khoảng 29%.

Trước tình trạng trên, hội đồng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục theo dõi, đánh giá tình trạng thấm nước qua thân đập, đặc biệt trong mùa mưa lũ sắp tới. Tập trung xử lý, làm giảm lưu lượng nước thấm. Xử lý hệ thống đo lưu lượng đảm bảo đánh giá chính xác tổng lưu lượng thấm và phân tách được lưu lượng nước thấm. Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành phối hợp khắc phục các tồn tại trong công tác lắp đặt thiết bị quan trắc và xử lý số liệu quan trắc.