Tạm dừng thêm 4 giấy phép khai thác vàng sa khoáng tại Kon Tum

ThienNhien.Net –UBND tỉnh Kon Tum vừa quyết định tạm dừng thêm 4 giấy phép khai thác vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có 3 giấy phép số 845, 846, 847, tại địa bàn các xã: Đắk Blô, Đắk Kroong, Đắk Môn (huyện Đắk Glei); xã Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Ang đã cấp cho Công ty Cổ phần Thép Đông Á; và giấy phép số 852 tại địa bàn thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) và xã Tân Cảnh, Ngọc Tụ (huyện Đắk Tô) cấp cho Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Bình Giang vào tháng 8/2011.

Như vậy, đến nay trên địa bàn Kon Tum đã có 4 doanh nghiệp bị tạm dừng giấy phép khai thác và 1 doanh nghiệp (Công ty TNHH Kim Sơn Thủy) bị tước quyền sử dụng không thời hạn giấy phép khai thác vàng sa khoáng đã được UBND tỉnh cấp vào tháng 8/2011.