Tổ chức Động vật châu Á tuyển tư vấn

Tổ chức Động vật Châu Á cần tuyển 01 chuyên gia trong nước và 01 chuyên gia quốc tế tư vấn đánh giá giữa kỳ dự án: “XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỨU HỘ GẤU VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN II” tại Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm cả yêu cầu kinh phí đánh giá về địa chỉ email: nhoang@animalsasia.org;

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 14/6/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây