UN Women tuyển cán bộ chương trình

Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) cần tuyển 01 cán bộ chương trình quốc gia, làm việc tại Hà Nội trong thời gian 01 năm.

Liên hệ:

Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam

Điện thoại: 04 3942 1495

Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/11/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.