SNV tuyển giám đốc dự án

Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV cần tuyển 01 giám đốc dự án cho dự án MB-REDD+, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, đơn xin việc, thông tin về mức lương và các khoản phụ cấp đang hưởng về địa chỉ email: snvvietnamjobs@snvworld.org

Hạn nộp hồ sơ: ngày 06/06/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây