Gần 30 triệu Euro để quản lý nguồn nước tổng hợp

ThienNhien.Net – Để bảo vệ nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục 4 dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ, được cấp phát 100% từ ngân sách Nhà nước.

Đảm bảo an ninh nguồn nước (Ảnh: TTXVN)
Đảm bảo an ninh nguồn nước (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư cho 4 dự án này lên tới gần 30 triệu Euro.

Cụ thể, dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận” với tổng mức đầu tư 6 triệu Euro; trong đó vốn viện trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam-Bỉ giai đoạn 2011-2015 là 5,2 triệu Euro, vốn đối ứng 8 trăm nghìn Euro.

Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 8,8 triệu Euro; trong đó vốn viện trợ là 7,8 triệu Euro, vốn đối ứng 1 triệu Euro.

Đối với dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận,” tổng mức đầu tư lên tới 9,5 triệu Euro, trong đó vốn viện trợ là 8 triệu Euro và vốn đối ứng 1,5 triệu Euro.

Riêng dự án “Ban hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận,” tổng mức đầu tư là 4,4 triệu Euro; trong đó vốn viện trợ của Chính phủ là 4 triệu Euro, vốn đối ứng 4 trăm nghìn Euro.

Để triển khai các dự án trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung đại diện liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý dự án do tính đặc thù của các dự án liên quan đến nguồn nước, môi trường và biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận có kế hoạch bố trí vốn đối ứng trong ngân sách hàng năm của bộ và địa phương để bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ để triển khai, quản lý viện trợ hiệu quả, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.