Cắm biển báo để… cấm lâm tặc

ThienNhien.Net – Ngày 2/2, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết địa phương đã đặt xong 281 biển báo với nội dung cấm người, cấm mang phương tiện – dụng cụ trái phép tại địa bàn có rừng tự nhiên, nhất là các khu bảo tồn. Bất cứ phương tiện nào vượt qua khu vực có đặt biển báo đều bị xem là trái phép, ngành chức năng sẽ tịch thu, tiêu hủy.

Ngoại trừ khu vực H.Điện Bàn do không có rừng tự nhiên nên không đặt biển cấm, còn lại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh ở địa bàn 2 huyện miền núi Nam Giang, Phước Sơn được cắm nhiều biển báo nhất (46 điểm); Cù Lao Chàm (Hội An) ít nhất với 6 điểm.

Chưa rõ lâm tặc có “ngán” các biển báo này không, nhưng ngành chức năng cho biết triển khai nội dung này theo nội dung Chỉ thị số 20 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng. Trong khi đó, theo thống kê của chính UBND tỉnh Quảng Nam, trong vòng 26 tháng (kể từ tháng 6.2010) ngành chức năng phát hiện, bắt giữ 3.144 vụ vi phạm liên quan đến rừng, xâm hại gần 2,5 triệu m2 rừng tự nhiên, bình quân 4 vụ/ngày.