CARE tuyển Chuyên gia

Tổ chức CARE International cần tuyển Chuyên gia dự án “Trao quyền kinh tế cho phụ nữ” (WEE), làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: Jobs@care.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây