9 tỷ đồng cho dự án sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP

Sản xuất rau theo đúng quy trình sẽ đảm bảo được vệ sinh an toàn - Ảnh: minh họa

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sẽ thực hiện dự án “Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP” (rau quả sạch) tại 9 địa phương gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh. Nghệ An, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk trong thời gian 3 năm từ 2011-2013.

Với tổng kinh phí thực hiện là 9 tỷ đồng, mục tiêu của Dự án là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng; góp phần hình thành vùng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trong việc tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Đồng thời từng bước hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất từ quản lý, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, trong thời gian 3 năm thực hiện Dự án (2011-2013), sẽ xây dựng 9 mô hình tại 9 tỉnh/thành trình diễn ứng dụng VietGAP để sản xuất được 7 loại rau an toàn chủ lực trên quy mô 675ha.

Cũng trong khuôn khổ Dự án, sẽ tổ chức 27 lớp huấn luyện để đào tạo 810 lượt khuyến nông viên giám sát cgo 135 điểm trình diễn trong cả nước có đủ năng lực hướng dẫn nông dân thực hành và giám sát nội bộ, giúp nông dân thực hiện đầy đủ hướng dẫn VietGAP.

Bên cạnh đó, Dự án nhằm nâng cao năng lực của người dân trong việc tiếp nhận của triển khai VietGAP và tổ chức được 405 lớp để huấn luyện nông dân có đủ năng lực ứng dụng VietGAP trong sản xuất rau an toàn.