TPHCM: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp nông thôn mới

ThienNhien.Net – Sáng 24/08, Phó Chủ tịch UBND thành Hồ Chí Minh (TP.HCM) Nguyễn Trung Tín đã họp với các sở, ngành liên quan về Đề án phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp giai đoạn 2011-2015. Đây là một nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025.


Do có lợi thế liền kề đô thị, có thị trường tiêu thụ thực phẩm, nông sản, nên những năm gần đây sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM có xu hướng liên kết, hợp tác để giảm chi phí đầu vào . Mặt khác, theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hình thức tổ chức sản xuất phải có HTX hoạt động hiệu quả, do đó, hình thành nhu cầu xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn thành phố, nhằm tăng năng suất lao động của người nông dân, ổng định thu nhập và việc làm, đảm bảo cho người nông dân chuyển đổi công việc trong quá trình đô thị hóa.

HTX kiểu mới hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, không giới hạn quy mô, địa giới hành chính trên cơ sở gia nhập tự nguyện của xã viên.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Tín đề nghị các đơn vị sở, ngành liên quan cần đề xuất những giải pháp cụ thể để xây dựng các HTX nông nghiệp nông thôn mới. Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách, tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng các chức danh quản lý HTX; cơ chế quản lý kinh doanh của HTX; các hình thức và thành phần tham gia HTX; cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào HTX và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.