UNDP tuyển 02 chuyên gia tư vấn

UNDP có tuyển 01 nhóm tư vấn gồm 02 tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng hỗ trợ rà soát, xác định, đánh giá các báo cáo chuyên đề về mô hình giảm nghèo từ kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế và Đối tác Phát triển hỗ trợ cho Việt Nam.

Liên hệ:

Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP

Hỗ trợ Hoàn thiện và Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo

Địa chỉ: Phòng 301, Nhà B, số 35 Trần Phú, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3936 2226 – máy lẻ. 101; Fax: (84 4) 3936 2225;

E-mail: prpp.vn@undp.org /duanprpp@yahoo.com

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17h, 03/05/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.