Indonesia công bố báo cáo EITI đầu tiên

ThienNhien.Net – Chính phủ Indonesia vừa công bố báo cáo doanh thu ngành công nghiệp khai khoáng năm 2009 trong một nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của ngành này.

Tham gia EITI sẽ giúp giảm tham nhũng trong ngành khai khoáng (Ảnh: ThienNhien.Net)
Tham gia EITI sẽ giúp giảm tham nhũng trong ngành khai khoáng (Ảnh: ThienNhien.Net)

Đây là báo cáo EITI (Sáng kiến Minh bạch ngành Khai khoáng) đầu tiên của Indonesia và cũng là báo cáo EITI đầu tiên của một quốc gia thuộc khối ASEAN.

Báo cáo tổng kết tất cả các khoản thu, bao gồm cả chịu thuế và không chịu thuế, mà chính phủ thu được từ các công ty tham gia vào ngành công nghiệp khai khoáng – dầu, khí đốt, khoáng sản và than đá.

“Với việc phát hành báo cáo EITI đầu tiên, chính phủ Indonesia đã đạt đến mốc quan trọng về minh bạch, hướng tới một hệ thống quản trị mở và có trách nhiệm”, Thành viên của Indonesia tại Hội đồng EITI Quốc tế, ông Erry Riyana Hardjapamekas, khẳng định.

Ông Erry cũng cho biết sau khi quá trình xác nhận báo cáo EITI hoàn tất, Indonesia sẽ thực hiện báo cáo năm 2010 và 2011. Đây là một quá trình độc lập, khách quan nhằm đảm bảo rằng Indonesia đã tuân thủ các quy định của EITI.

Indonesia trở thành nước triển khai EITI từ năm 2010. Với việc ban hành báo cáo đầu tiên, Indonesia đã hoàn thành yêu cầu cuối cùng trong tiêu chuẩn EITI.