WVV tuyển chuyên gia năng lượng

Tổ chức World Vision Quốc tế (WVV) tại Việt Nam cần tuyển Chuyên gia năng lượng cho dự án “Mô hình kinh doanh bền vững cung cấp năng lượng tái tạo cho các khu vực nông thôn Việt Nam”, làm việc tại huyện Lạc Sơn hoặc Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Các ứng viên tải mẫu đơn ứng tuyển tại website: www.worldvision.org.vn.

Liên hệ:

Phòng Con người và Văn hóa

Tổ chức World Vision Quốc tế   – Việt Nam

tầng 4, tòa nhà HEAC, số 14-16 Hàm Long, Hà Nội

ĐT: 04. 39439920 (ext.114)

Email: job_application@wvi.org

Thông tin chi tiết về công việc xem tại đây.