Cơ hội nhận học bổng CICOPS, Italia

Đại học Pavia và Tổ chức Quyền Học tập (EDiSU) Italia hiện đang cấp học bổng thuộc các lĩnh vực nghiên cứu phát triển cho sinh viên năm 3 và năm 4 của các trường đại học, thành viên của các trung tâm nghiên cứu lớn và các tổ chức quốc tế tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/06/2013.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây.