Quy định mới về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

ThienNhien.Net – Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.

Ảnh minh hoạ: Báo Quảng Ninh
Ảnh minh hoạ: Báo Quảng Ninh

Đây là nội dung tại Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường vừa được Chính phủ ban hành.

Cũng theo Nghị định, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ 3 điều kiện.

Thứ nhất, tổ chức đó phải có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

Thứ hai, phải có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định như người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên. Bên cạnh đó, phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường…

Thứ ba, tổ chức đó phải có đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định như: có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm và phân tích tại hiện trường các thành phần môi trường…

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường.

3 trường hợp thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quan trắc môi trường

Nghị định cũng quy định Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bị thu hồi, hủy bỏ trong 3 trường hợp: 1- Tổ chức bị cấm hoạt động, bị tuyên bố phá sản, bị giải thể, chia, tách; 2- Tổ chức không còn đáp ứng đủ một trong các điều kiện quy định; 3- Tổ chức không thực hiện đúng cam kết tuân thủ quy định kỹ thuật về quan trắc môi trường và không thực hiện, duy trì chương trình bảo đảm chất lượng trong quan trắc môi trường.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2013.