Cơ hội nhận học bổng tại Slovakia

Chính phủ Cộng hòa Slovakia hiện đang cung cấp 55 học bổng Đại học và Sau đại học dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Học bổng thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học môi trường và sinh thái, quản lí nguồn nước, nông lâm, quản trị kinh doanh, xây dựng, y, khoa học ứng xử và xã hội, giáo dục…

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://www.vladnestipendia.sk/en/application.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/05/2013.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây.