Quỹ FES tuyển Tư vấn

Quỹ Friedrich Ebert Đức (FES) cần tuyển tư vấn cho nghiên cứu về các chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, giảm nghèo và phát triển chung của đất nước.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 26/5/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.