UNDESA xuất bản bộ sách hướng dẫn về kinh tế xanh

ThienNhien.Net – Ủy ban các vấn đề kinh tế – xã hội Liên Hợp quốc (UNDESA) gần đây đã xuất bản một bộ sách hướng dẫn về kinh tế xanh theo sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp quốc về Phát triển Bền vững (Rio+20) diễn ra cuối tháng 6 năm ngoái.

Bộ sách gồm 3 phần: phần 1 – Kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và phát triển các-bon thấp – lịch sử, định nghĩa và hướng dẫn tìm hiểu những ấn phẩm gần đây; phần 2 – Những nguyên tắc của nền kinh tế xanh; và phần 3 – Những chính sách kinh tế xanh và kinh nghiệm quốc tế đối với các chiến lược quốc gia.

Ngoài việc cung cấp cho các bên quan tâm những hướng dẫn nguồn đáng tin cậy về chủ đề kinh tế xanh cùng những khái niệm liên quan như tăng trưởng xanh, phát triển các-bon thấp, bộ sách còn cho ta biết các loại hình công cụ chính sách về kinh tế xanh, những ưu tiên quốc gia, rào cản quốc tế, rủi ro và chi phí thực thi khi các nước muốn bắt tay xây dựng nền kinh tế này.

Tham gia đóng góp cho bộ sách còn có rất nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế uy tín như Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI), Liên minh Kinh tế Xanh (GEC)… và các nhà lãnh đạo kinh tế xanh khác.