Chứng minh đã trả tiền đất: Khó cho chủ đầu tư

ThienNhien.Net – Đó là nội dung đáng chú ý trong văn bản Bộ Xây dựng gửi Bộ TN&MT mới đây.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ TN&MT soạn thảo dự thảo thông tư liên tịch để hướng dẫn các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất để cấp giấy phép xây dựng. Qua tổng hợp các ý kiến của địa phương và cơ quan chuyên môn cho thấy dự thảo còn hai vấn đề chưa thống nhất: Một là việc quy định phải có giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp đã có quyết định giao đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như trong dự thảo sẽ gây vướng mắc cho nhà đầu tư không triển khai xây dựng được dự án nhà ở, khi chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Hai là trường hợp các công trình như trạm điện, biển quảng cáo… được xây dựng trên đất nông lâm nghiệp với diện tích chiếm đất rất nhỏ… không thể chuyển được mục đích sử dụng đất sang đất xây dựng.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Theo Bộ Xây dựng, các giấy tờ về đất đai được quy định tại thông tư liên tịch này chỉ nhằm mục đích cho việc cấp giấy phép xây dựng, không có giá trị thay thế cho giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Như vậy, việc được cấp giấy phép xây dựng cho phục vụ xây dựng công trình không ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị bỏ quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính như đã nêu ở trên.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về quản lý đầu tư phát triển đô thị có hiệu lực từ 5-1-2014 hướng dẫn: Khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự làm nhà ở phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bao gồm: đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, cấp thoát nước.