Học bổng Đại học Newcastle, Anh

Đại học Newcastle hiện đang cấp học bổng Đại học thuộc tất cả các lĩnh vực nghiên cứu của trường cho sinh viên quốc tế.

Sinh viên nộp hồ sơ cho UCAS (tổ chức tuyển sinh tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland).

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/04/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.