Techcombank được giao giải ngân dự án quản lý ô nhiễm các KCN 2 lưu vực sông

ThienNhien.Net – Ngày 11/03/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ – Đáy” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) làm ngân hàng phục vụ cho khoản tín dụng tài trợ cho Dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ – Đáy” theo Hiệp định tài trợ (số hiệu Cr.5175-VN) ký ngày 24/12/2012 giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đại diện WB.

Thống đốc NHNN yêu cầu, Tổng Giám đốc Techcombank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN và Bộ Tài chính; các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện các Khoản tín dụng tài trợ cho Dự án này.

Theo nội dung của Hiệp định tài trợ đã ký kết, khoản tín dụng tài trợ cho Dự án có trị giá 32,9 triệu SDR (tương đương 50 triệu), kỳ hạn vay 25 năm, bao gồm 5 năm ân hạn từ nguồn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc WB.

Mục tiêu của Dự án là góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững ở Việt nam thông qua hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tăng cường năng lực thể chế, kỹ thuật và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai và Nhuệ – Đáy.

Thời gian thực hiện Hiệp định tài trợ của Dự án từ năm 2013 đến ngày 30/9/2018.