Phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Long An

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp ban hành kèm theo Danh mục các khu công nghiệp quy hoạch phát triển đến năm 2020 của tỉnh Long An.

Một khu công nghiệp ở Long An (Ảnh: longan.gov.vn)
Một khu công nghiệp ở Long An (Ảnh: longan.gov.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh và các Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện các Dự án đầu tư các khu công nghiệp có trong Quy hoạch theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo kế hoạch, Long An sẽ có 9 khu công nghiệp dự kiến quy hoạch thành lập mới, mở rộng đến năm 2020 gồm khu công nghiệp Việt Phát (tên cũ là khu công nghiệp Tân Thành), khu công nghiệp Phú An Thạnh, khu công nghiệp Nam Thuận (tên cũ là khu công nghiệp Đại Lộc), khu công nghiệp DNN- Tân Phú, khu công nghiệp Thế Kỷ, khu công nghiệp Hựu Thạnh, khu công nghiệp Nam Tân Tập, khu công nghiệp Long Hậu 3, khu công nghiệp An Nhựt Tân 2.