Huế đầu tư 50 tỷ đồng xây nhà máy nước thải

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về quy mô đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Phong Điền (giai đoạn I).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng, công suất xử lý nước thải 4.000 m3 ngày/đêm và thời gian thực hiện trong vòng 3 năm. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường do nước thải công nghiệp của các nhà máy trong Khu công nghiệp Phong Điền xả ra môi trường; bảo vệ nguồn nước sông Ô Lâu và nguồn nước ngầm khu vực khỏi bị ô nhiễm, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường sống của nhân trong khu vực. Đặc biệt, dự án sẽ tạo điều kiện kêu gọi các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền.

UBND Thừa Thiên Huế cũng đề nghị phải có những phân tích và đánh giá cụ thể về tác động môi trường cũng như hiệu quả kinh tế dự án để có phương án vận hành hệ thống sau này đảm bảo lợi ích cho toàn bộ khu công nghiệp.