Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

ThienNhien.Net – Tỉnh Hậu Giang chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 88/TB-VPCP.

Ảnh minh hoạ: agroviet.gov.vn
Ảnh minh hoạ: agroviet.gov.vn

Mục tiêu, yêu cầu đối với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang là tạo đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, từ đó lan tỏa ra vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hậu Giang cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng và phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long để liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất kinh doanh nhằm nhanh chóng phát triển Khu.

Đồng thời rà soát, lồng ghép, phối hợp nguồn kinh phí từ các chương trình khác trên địa bàn để đầu tư phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang trong quý I/2013.

Xây dựng chính sách đối với sản phẩm lúa gạo 

Phó Thủ tướng lưu ý, sản phẩm lúa gạo của Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang cũng là sản phẩm quốc gia, do đó phải khẩn trương xây dựng chính sách đối với sản phẩm quốc gia để vận dụng vào hoạt động của Khu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai Đề án sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao xây dựng và thực hiện dự án nhánh của Đề án tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hậu Giang; trong tháng 3/2013 báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức khoa học và công nghệ ưu tiên triển khai Đề án nghiên cứu sản xuất lúa giống cho các tỉnh phía Nam tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Tỉnh Hậu Giang cần triển khai Dự án sản xuất giống lúa thơm có khả năng chịu mặn ở Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để cung cấp giống cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được quy hoạch với diện tích 5.200 ha, nơi tập trung sản xuất những sản phẩm nông nghiệp giá trị cao như tôm, cá, trái cây với 14.000 nông dân tham gia trực tiếp vào mô hình sản xuất mới có sự hỗ trợ của các nhà khoa học. Trong đó, khu vực lõi 400 ha có đầy đủ các chức năng trình diễn, huấn luyện ứng dụng công nghệ cao để nông dân tham khảo, học tập.