UNDP tuyển chuyên gia

UNDP đang tìm kiếm 01 chuyên gia về Biến đổi khí hậu phục vụ dự án “Phát triển bền vững và kế hoạch khí hậu”.

Hạn nộp hồ sơ: 17h, 28/02/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.